Šodien Ministru kabinets pieņēma divus noteikumu projektus saskaņā ar jaunajiem grozījumiem Vekseļu likumā. Noteikumu par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem mērķis ir noteikt valsts nodevu divu santīmu apmērā par katriem pilniem vai nepilniem 10 latiem no summas, par kuru izraksta vekseli, un tās samaksas kārtību par operācijām ar vekseļiem. Noteikumi paredz, ka valsts nodevu bankā maksās vekseļa izrakstītājs. Valsts nodevas samaksu apliecinās bankas atzīme uz vekseļa par samaksātās valsts nodevas apmēru, bankas dienas spiedogs un bankas darbinieka paraksts. Valsts nodeva tiks ieskaitīta valsts pamatbudžetā. Savukārt noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem apstiprinās jau pašreiz pastāvošus divus vekseļa protesta akta paraugus: sakarā ar vekseļa nesamaksu un sakarā ar vekseļa nepieņemšanu. Tādā veidā tiks nodrošināta līdz šim pastāvošā vienveidīgā prakse vekseļa protesta aktu noformēšanā. Valdība šodien Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju uzdeva izvērtēt spēkā esošos normatīvos aktus, ar kuriem tiek regulētas darbības ar vekseļiem, lai nodrošinātu vekseļu elektroniskas aprites iespēju. Noteikumi stāsies spēkā 2010.gada 1.jūlijā. Izstrādājot noteikumu projektu, notikušas konsultācijas ar Finanšu ministriju un Latvijas Zvērinātu notāru padomi. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv