Informācija presei
Piesakies brīvprātīgajam darbam Atbildīguma un atbalsta apļos Rīgā!
  Piesakies brīvprātīgajam darbam Atbildīguma un atbalsta apļos Rīgā! Atbildīguma un atbalsta apļi. Kas tas ir? Sabiedrība sastāv no dažādiem cilvēkiem, tomēr mēs visi esam savstarpēji saistīti. Ir cilvēki, kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta vai dažreiz šķiet neiespējama. Viņi ir izdarījuši dažādus noziegumus un radījuši nopietnu apdraudējumu sabiedrībai, tāpēc biežākais risinājums, ko sabiedrība izvēlas, ir ieslodzījums – izolācija uz noteiktu laiku. Tomēr fakti liecina, ka ieslodzīšana nemaina noziedznieka domāšanu un izolācijai mēdz būt negatīvas sekas, jo plaisa starp sabiedrību un noziegumu izdarījušo indivīdu kļūst arvien lielāka. Risku var mazināt, aktīvi iesaistoties un sniedzot atbalstu, vienlaikus motivējot atbildīgu lēmumu pieņemšanai. Pasaules pieredze liecina, ka brīvprātīgo piesaistei šādos gadījumos ir izšķiroša nozīme. ,,Atbildīguma un atbalsta apļi” ir sabiedrības iesaistīšanās veids, kas nodrošina noziedznieku drošu integrāciju sabiedrībā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas. Kopš 1994. gada, kad šo metodi sāka izmantot Kanādā, tā pilnvērtīgi ir ieviesta arī vairākās Eiropas Savienības valstīs – Anglijā un Velsā, Nīderlandē un Beļģijā un tagad arī Latvijā. Mūsu valstī "Atbildīguma un atbalsta apļus" organizē Valsts probācijas dienests. "Atbildīguma un atbalsta apļi" nozīmīgu lomu piešķir brīvprātīgajiem, kuri pārstāv vietējo sabiedrību un kuru uzdevums ir ar savu klātbūtni palīdzēt pieņemt atbildīgus lēmumus, lai neviens vairs netiktu apdraudēts. Brīvprātīgie strādā ne tikai ar noziedznieku, bet arī nepieciešamības gadījumā ar koordinatora starpniecību sadarbojas ar probācijas dienesta darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par attiecīgās personas uzraudzību sabiedrībā, kā arī ar garīgās veselības veicināšanas speciālistiem, vietējām pašvaldībām, sociālajiem dienestiem un citām organizācijām un iestādēm, kuras saistībā ar saviem funkcionālajiem pienākumiem ir iesaistītas darbā vai saskaras ar noziedzniekiem. Uzsvars ir likts uz darbu ar noziedznieku kategoriju, ar kuru strādāt ir ļoti sarežģīti un kur brīvprātīgo piesaistei ir nenovērtējama loma – dzimumnoziedzniekiem. Tā ir noziedznieku kategorija, pret kuru sabiedrība izturas visnoraidošāk. Taču tieši šīs kategorijas noziegumus visefektīvāk var novērst ar sabiedrības iesaistīšanos. Darbu ar noziedznieku, kurš atzīts par piemērotu ,,Atbildīguma un atbalsta apļiem” un pats paudis vēlmi šādā programmā iesaistīties, brīvprātīgie bieži uzsāk jau ieslodzījuma vietā, palīdzot sagatavoties atbrīvošanai un turpinot šo darbu pēc atbrīvošanas Ieguvumi – kāpēc iesaistīties? Vissvarīgākais ieguvums – jūs palīdzēsiet sabiedrībai un sev. Mēs dzīvosim drošākā vidē tāpēc, ka jūs būsiet iesaistījušies. Tas prasa apņēmību un to sabiedrība novērtēs visvairāk. Gan bērni, kuri droši ies uz skolu, gan cilvēki, kuri dosies savās gaitās, gan visi citi – tie, kuriem neviens vairs nenodarīs pāri. Jūs iegūsiet jaunas zināšanas. Brīvprātīgie tiks sagatavoti – paredzētas 3 dienu specializētas mācības darba dienu pēcpusdienās 2017.gada septembrī. Laiks tiks precizēts, balstoties uz brīvprātīgo kandidātu iespējām. Mācības ietvers gan informāciju par šādu noziegumu izdarīšanas cēloņiem, gan dzimumnoziedznieku personības specifiku, riska novērtēšanu, kā arī par to, kā veidot saskarsmi u.c. Mācību noslēgumā brīvprātīgie saņems apliecību, kas apliecinās viņu zināšanas un tiesības strādāt kā brīvprātīgajiem ar dzimumnoziedzniekiem un pavērs iespējas izmantot šāda darba praksi arī turpmāk. Apļi tiks organizēti Rīgā Katra brīvprātīgā iesaistīšanās un personiskais ieguldījums ir nozīmīgs, tāpēc aicinām pievienoties mūsu komandai, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski. Pieteikšanās anketas gaidīsim līdz 2017. gada 31. jūlijam. Atbalsta pasākumi sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem, kuri tiesāti par noziegumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, tiek finansēti ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (identifikācijas Nr.9.1.2.0/16/I/001) atbalstu.  Atbildīguma un atbalsta apļu ieviešana notiek sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, sekmējot viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Projekta aktivitātes 85 % apmērā finansē ESF, un 15 % ir valsts budžeta finansējums. Projekta partneris Valsts probācijas dienests.