Informācija presei
Šodien, 8. februārī, ir pēdējā diena, lai pieteiktos semināram par jauno rīcībspējas tiesisko regulējumu. Savu dalību piesaki, nosūtot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, amata nosaukumu) uz e-pasta adresi: ricibspeja@tm.gov.lv. Dalība konferencē ir bez maksas. Seminārs par jauno rīcībspējas tiesisko regulējumu notiks 15.februārī, Latvijas Universitātē, Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19.Semināra mērķis ir iepazīstināt ar jaunā rīcībspējas institūta grozījumiem attiecībā uz personām ar garīga rakstura un citiem veselības traucējumiem, kā arī personām ar izlaidīgu vai izšķērdīgu dzīvesveidu. Semināra galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar daļējās rīcībspējas institūta tiesisko regulējumu, kā arī sniegt informāciju par alternatīvām rīcībspējas ierobežojumam - pagaidu aizgādnības regulējumu, nākotnes pilnvarojumu, kā arī atbalsta personu institūtu, ko būtu nepieciešams nākotnē ieviest saistībā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Semināru ar uzrunu atklās tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Ar priekšlasījumiem seminārā uzstāsies pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, Labklājības ministrijas, Rīgas Bāriņtiesas, Notariāta institūta, VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra” un resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”.  Latvijas Universitātes mājaslapā tiks nodrošināta semināra tiešraide. Seminārs paredzēts tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem, pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem, valsts sociālo aprūpes centru darbiniekiem, tiesu ekspertiem, ārstniecības iestāžu vadītājiem, prokuroriem, juristiem un advokātiem, kā arī citiem speciālistiem, kurus var skart jaunais rīcībspējas tiesiskais regulējums. Semināru organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Semināra programma Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv