Šodien Ministru kabinets pieņēma lēmumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ieslodzījuma vietu pārvaldei Ls 328 471, lai nodrošinātu 2008. gada 21. oktobra Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Lai nodrošinātu minētā sprieduma izpildi, tika izstrādāti grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā. Tie paredz notiesātajiem noteikt astoņu stundu darbadienu piecu dienu darba nedēļā līdzīgi kā Darba likums to nosaka attiecībā uz darbiniekiem. Tomēr, ja darba rakstura dēļ nevar noteikt piecu dienu darba nedēļu, ieslodzītām personām noteiks sešu dienu darba nedēļu, taču šajā gadījumā dienas darba laika ilgums nedrīkstēs pārsniegt septiņas stundas. Atbilstoši Satversmes tiesas spriedumā noteiktajam Latvijas Sodu izpildes kodekss tika papildināts ar normu, kas paredz, ka ieslodzīto personu atvaļinājums tiek apmaksāts. Lai atbilstoši Satversmes tiesas spriedumā noteiktajam nodrošinātu ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē strādājošo notiesātajiem astoņu stundu darbadienu piecu darbadienu nedēļā un apmaksātu šo notiesāto atvaļinājumu, Ieslodzījuma vietu pārvaldei nepieciešams Ls 328 471 papildu finansējums.  Ar pilnu rīkojuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv