Ministru kabinets šodien piešķīra Ls 280 037 no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Tieslietu ministrijai (turpmāk – TM) un Prokuratūrai, lai nodrošinātu 2010. gada 13. maija grozījumu Tiesnešu izdienas pensiju likumā, Prokuroru izdienas pensiju likumā un Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā izpildi. Līdzekļi nepieciešami, lai likumos minētajām personām, kuras laika posmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010. gada 31. maijam piešķirto izdienas pensiju saņēma ierobežotā apmērā no piešķirtās izdienas pensijas, izmaksātu nesaņemto izdienas pensijas daļu 2010. gada jūlijā, vienlaikus ar jūlija izdienas pensiju un no 2010. gada 1. jūnija izmaksātu izdienas pensiju pilnā apmērā. Līdz ar to nepieciešams piešķirt papildus finanšu resursus TM, t.i, Tiesu administrācijai Ls 100 283, Satversmes aizsardzības birojam Ls 45 426 un Prokuratūrai Ls 134 328 apmērā. Vienlaikus, lai nodrošinātu izdienas pensiju izmaksu pilnā apmērā 2011. gadā un 2012. gadā, šodien nolēma palielināt TM 2011. gada bāzes izdevumus par Ls 167 685 un 2012. gada bāzes izdevumus par Ls 182 460. Ar rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv