Ar 2009.gada 30.jūnija grozījumiem noteikumos par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām ieslodzīto dienas uztura pamatnorma tika samazināta salīdzinājumā ar agrāko dienas uztura normu gan darbā iesaistītiem, gan darbā neiesaistītiem ieslodzītajiem. Tika samazināta maizes, putraimu, makaronu, zivju, kausētu dzīvnieku tauku, augu eļļas, olu, kartupeļu un sausā piena deva. Veicot grozījumus, piecu dienu uztura normu vietā tika noteiktas trīs – dienas uztura pamatnormu, dienas uztura normu nepilngadīgiem ieslodzītajiem un dienas uztura normu slimiem ieslodzītajiem. Minētās normas tika apstrīdētas Satversmes tiesā. Satversmes tiesa savā spriedumā secināja, ka kopumā dienas uztura pamatnorma ir pietiekama un nerada tūlītēju veselības apdraudējumu. Tomēr atsevišķas minerālvielas un vitamīnus tā nenodrošina un ilgstošā laika posmā šāds nesabalansēts uzturs var radīt veselības problēmas. Tāpēc, lai nodrošinātu ieslodzīto dienas uztura pamatnormas pietiekamību veselības saglabāšanai arī ilgā laika posmā un līdz ar to atbilstību Satversmei, valstij ir pienākums novērst tās neatbilstību „Ieteicamajām uztura devām”. Ņemot vērā minēto, ir izstrādīti jauni grozījumi noteikumos par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām, ar kuriem tiek nodrošināta Satversmes tiesas sprieduma izpilde. Šodien Ministru kabinets pieņēma arī lēmumu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ieslodzījuma vietu pārvaldei (turpmāk – IeVP) Ls 238 931, lai nodrošinātu ieslodzīto dienas uztura pamatnormu pietiekamību ieslodzīto veselības saglabāšanai un normu atbilstību Satversmei. Minētais nepieciešams, jo 2010.gada budžets IeVP tika veidots pamatojoties uz tobrīd spēkā esošām normām par ieslodzīto uztura normām. Bez tam IeVP, tāpat kā pārējās valsts institūcijas, 2010.gadā ir skāris ievērojams izdevumu samazinājums. Kopš 2008.gada vidus būtiski ir pieaudzis ieslodzīto skaits, kas samazinātā valsts budžeta apstākļos rada problēmas ar ieslodzīto nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ar pilnu rīkojuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv