Kā teikts anotācijā, JPA 2009. gadam valsts kompensācijām piešķirti Ls 200 000, taču līdz 30.jūnijam jau izlietoti Ls 199 853 un atlikusī summa Ls 147.  JPA saskaņā ar likumu „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 30 dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par kompensācijas izmaksāšanu. Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu. Par 78 valsts kompensācijas pieprasījumiem, kas iesniegti JPA līdz šā gada 17. jūnijam, nav veikta samaksa par  summu Ls 50 778. Turklāt JPA nepieciešami papildus finanšu līdzekļi jūnija otrajā pusē, kā arī jūlijā un augustā plānoto valsts kompensācijas pieprasījumu apmaksai par summu Ls 110 250. Līdz ar to šodien valdība nolēma JPA valsts kompensāciju izmaksai piešķirt Ls  161 028. Šodien Ministru kabinets pieņēma arī jaunus noteikumus par juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu. Tā kā ar 2009. gada 1. jūliju vairs netiks sniegta valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība administratīvajās lietās, precizēta juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa. Veikti arī citi precizējumi veidlapas struktūrā, kas ļaus optimizēt un efektivizēt juridiskās palīdzības piešķiršanas procesu un tā būs vieglāk uztverama un saprotama juridiskās palīdzības pieprasītājam, atvieglojot personām tās aizpildīšanu. Ar pilnu rīkojuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas p.i. Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv