Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti, izvērtējot tiesiskā regulējumu saistībā ar masu pasākumu rīkošanu. Pēc grozījumu stāšanās spēkā pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu būs jāiesniedz ne ātrāk kā četrus mēnešus pirms plānotā pasākuma. Līdz ar to būs noteikts sākotnējais termiņš, ar kuru pasākuma organizētājs varēs iesniegt, bet pašvaldībā tiks pieņemti pieteikumi par plānotu pasākumu. Pašlaik ir noteikts, ka pieteikumu var iesniegt ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Bez tam pasākuma organizētājam būs paredzēts pienākums iesniegt pašvaldībā kārtības uzturētāju sarakstu ar tajā minēto personu parakstiem, kā arī precizēto sarakstu, ja tajā paredzētas izmaiņas vai ir nepieciešamība palielināt kārtības uzturētāju skaitu.  Kā teikts likumprojekta anotācijā, esošais regulējums ir ļoti vispārīgs, tādēļ pasākuma organizatori bieži vien pienācīgi neizpilda savus pienākumus par kārtības uzturētāju nodrošināšanu, bet pašvaldības pārstāvjiem vai policijas darbiniekiem, kuri konstatē šādas pasākuma norises neatbilstības, nav iespējas tās ātri un efektīvi novērst.  Likuma grozījumi jāakceptē valdībā un jāpieņem Saeimā. Grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides, un Vides ministrijām, Ģenerālprokuratūrai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Tiesībsarga birojam un Valsts kancelejai. Ar pilnu grozījumu projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv