Informācija presei Jaunumi
Pilnveidots tiesu ekspertīžu regulējums

Šodien, 9. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu „Tiesu ekspertu likums”, kurš precizē tiesu ekspertu sertifikācijas kārtību, kā arī regulē disciplinārlietu ierosināšanas kārtību, atbildības noilguma un disciplinārlietas ierosināšanas termiņu un precizē disciplinārsodu sistēmu. Lai veicinātu kvalitatīvu tiesu ekspertīzes praksi, ir precizētas arī vairākas citas spēkā esošā likuma „Tiesu ekspertu likums” normas. Piemēram, precizēti terminu skaidrojumi un tiesu ekspertīzē izmantojamo metožu tiesiskais regulējums, paredzot, ka Tiesu ekspertīžu metožu reģistru veido un uztur Tiesu ekspertu padome. Tāpat likumprojekts ir papildināts ar skaidrojumu, kādos gadījumos tiesu eksperts vai tiesu ekspertu komisija veic sākotnējo, papildu un atkārtoto tiesu ekspertīzi. Vienlaikus nosakot, ka tiesu ekspertīžu kompleksu veic gadījumā, kad vienu un to pašu objektu pēta dažāda veida tiesu ekspertu specialitāšu tiesu eksperti un izpētē ir ievērota noteikta izpētes secība, lai nodrošinātu objekta pazīmju un īpašību saglabāšanu. Likumprojektā, lai nodrošinātu cietušās personas aizsardzību, precizēta tiesu ekspertīzes veikšanas kārtība gadījumos, ja tiesu ekspertīze, kas saistīta ar personas ķermeņa atkailināšanu, veicama kriminālprocesā, kas ir uzsākts par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību. Likumprojektā papildus ietverta tāda tiesu eksperta kandidātam izvirzāmā prasība kā nevainojama reputācija. Likumprojekts precizē tiesu eksperta kandidātam profesionālajā jomā izvirzāmās prasības. Vienlaikus speciālajos likumos regulētām specialitātēm, ņemot vērā to specifiku, var tikt paredzētas stingrākas prasības, piemēram, attiecībā uz izglītību. Ar grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimai.  Sigita Vasiļjeva  Sabiedrisko attiecību speciāliste  Tālrunis: 67036739, 28611915  E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv