Informācija presei
Pilotprojektā “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” iesaistījušās jau 112 Latvijas ģimenes
Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes īstenotajā pilotprojektā “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” bezmaksas mediācijas sesijas izmantojušas jau 112 Latvijas ģimenes. Pilotprojekta ietvaros iespējams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības. 112 noslēgto mediācijas pakalpojumu sniegšanas līgumu starpā 31 gadījums jau ir izbeigts ar pilnīgu vienošanos vai izlīgumu un 7 - ar daļēju vienošanos. 3 gadījumos ieturēta pauze, 21 gadījums izbeigts bez vienošanās, tomēr lielākā daļa vēl ir mediācijas procesā. Visaktīvāk līgumi par pakalpojumu sniegšanu reģistrēti Rīgā – 92. Liepājā 5, Aizkrauklē 5, Jelgavā 2, Kuldīgā 2, Dobelē, Grobiņā, Ikšķilē, Jūrmalā, Valmierā un Ventspilī pa vienam noslēgtam līgumam. Ņemot vērā lielo aktivitāti, projekta gaita tiek uzskatīta par veiksmīgu. Lai pilotprojekta ietvaros pieteiktos mediācijas pakalpojumu sniegšanai, lūdzam vērsties pie sava izvēlētā projektā iesaistītā sertificētā mediatora vai Sertificētu mediatoru padomē.   Sīkāka informācija par projektu: e-pasts: mediacija@smp.lv tel: 29800508   Papildu informācija: Pilotprojektā kopumā plānots iesaistīt 300 pārus, lai vecāki ar bērniem varētu atrisināt jau tiesā uzsāktos, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušos ģimenes strīdus un domstarpības.  Tai skaitā cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par dažādiem ikdienā svarīgiem jautājumiem. Vienlaicīgi, strīdi, kas tiek atrisināti mediācijas procesā, samazina tiesu noslodzi, jo mediācijas procesā panāktas vienošanās gadījumā, tiesvedība tiek izbeigta. Mediācija ir konfidenciāls process, kuru vada mediators. Mediatora uzdevums ir atjaunot komunikāciju un veicināt konflikta pušu saprašanos, vadot tās to pušu pašu izvēlētā ceļā uz konflikta risinājumu. Atšķirībā no tiesas procesa mediators neatstāj bez ievērības arī pušu emocijas. Mediācijā abas puses ir līdztiesīgas un tās netiek savstarpēji konfrontētas, tas ir - tām nekas nevienam nav jāpierāda. Mediators ir pilnībā neitrāls un vienlīdz atbalsta abas konflikta puses. Mediators secīgi vada puses caur noteiktām konflikta risināšanas pakāpēm, palīdzot apzināties savas patiesās vajadzības, kopīgi rast tām atbilstošu risinājumu.