Pilotprojektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” un “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” rezultāti
Lai sekmētu mūsdienīgu ārpus tiesas strīda risināšanas izmantošanas metodi un veicinātu pušu konflikta atrisināšanu vienošanās procesā, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi īsteno divus pilotprojektus “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” un “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”. No 2016. gada 15. septembra dažādās tiesās Rīgā (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Rīgas rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas apgabaltiesā) un Latvijā (Rīgas rajona tiesā Jūrmalas tiesu namā, Rīgas rajona tiesā Siguldā, Jelgavas rajona tiesā, Valmieras rajona tiesā, Aizkraukles rajona tiesā) sertificēti mediatori sniedz bezmaksas konsultācijas. Gada laikā, no 2016. gada 15. septembra līdz 2017. gada 17. septembrim, pilotprojekta ietvaros sniegtas 147 bezmaksas konsultācijas, no kurām vairāk nekā trešajā daļā jeb 60 gadījumos uzsākti mediācijas procesi. No 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir pieejamas arī bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas ģimenes strīdos, lai palīdzētu risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un stiprinātu ģimenes stabilitāti. Pilotprojekta “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. septembrim uzsākti 182 mediācijas procesi, no kuriem 63 izbeigti ar pilnīgu vienošanos, 18 – ar daļēju vienošanas, 42 izbeigti bez vienošanās un 59 mediācijas procesi turpinās. Projekta kopējās izmaksas no valsts budžeta līdzekļiem ir 45 000 euro. 2017. gadā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros plānots rīkot mācības par mediāciju tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, lai nodrošinātu pamatizpratni par mediācijas nepieciešamību un iespējām.   Pieteikties mediācijas konsultācijām vai bezmaksas mediatoru konsultācijai ģimenes strīdos var mājaslapā: www.sertificetimediatori.lv, rakstot uz e–pastu: smp.@mediacija.lv vai zvanot pa tālr. 29800508.   Papildu informācija: Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus. Mediācijas procesu veiksmīgi pielieto, risinot, piemēram:
  • ģimenes konfliktus;
  • darba strīdus;
  • nekustamā īpašuma strīdus;
  • mantojuma strīdus;
  • komercstrīdus.
Pielikumā prezentācija: Mediācijas attīstība Latvijā un pilotprojektu rezultāti. Video (LETA): Preses konference par mediācijas pilotprojektu rezultātiem.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv