Pirmo reizi Latvijā viesojas EuroPris valdes delegācija
Otrdien, 2. oktobrī, Rīgā norisinājās Eiropas cietumu un korekcijas dienestu organizācijas EuroPris valdes sanāksme, kuru organizēja Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) sadarbībā ar Tieslietu ministriju. Vizītes ietvaros eksperti tikās ar tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesību politikas jautājumos Lailu Medinu, kā arī valdes sanāksmē pārrunāja jautājumus, kas skar ieslodzījuma vietu personāla piesaisti un apmācību, infrastruktūras uzlabojumus un citas nozarei svarīgas aktualitātes.          Ar ieslodzījuma vietu ikdienas darbu saistītie izaicinājumi un to iespējamie risinājumi ir kopīgi vairākām organizācijas dalībvalstīm, tādēļ IeVP priekšniece, ģenerāle Ilona Spure sarunās akcentēja nepieciešamību turpināt iesākto sadarbību: "Lai sodu izciešanas sistēmas uzlabojumi Latvijā noritētu veiksmīgi, neatsverama nozīme ir kvalitatīvai Eiropas līmeņa ekspertu sadarbības nodrošināšanai. Dalība organizācijā EuroPris sniedz neatsveramu atbalstu darbinieku profesionalitātes celšanā ar mērķi uzlabot ieslodzīto un viņu tuvinieku dzīvi, veicināt atkārtotu noziedzīgu nodarījumu samazināšanu, tādējādi uzlabojot visas sabiedrības drošību". Komentējot situāciju saistībā ar ieslodzījuma vietu infrastruktūru, Ilona Spure piebilst: "Nodrošināt efektīvu sodu izpildi novecojušā infrastruktūrā ir liels izaicinājums, tomēr mēs kopīgi ar Tieslietu ministriju mērķtiecīgi turpinām darbu pie iesāktās sodu izpildes reformas īstenošanas, kas saistīta arī ar jaunas infrastruktūras izveidošanu Latvijā." Ekspertu diskusijas iezīmēja, ka vairākām organizācijas dalībvalstīm pašreiz aktuāls ir ieslodzījuma vietu personāla atlases jautājums, kas cieši saistīts ar nepieciešamību uzlabot nozares prestižu un veicināt sabiedrības izpratni par tās darba specifiku. EuroPris prezidents, Zviedrijas Cietumu un probācijas dienesta direktors Nils Ēberjs (Nil Ӧberg) tikšanās laikā uzsvēra, ka ētiskas un tiesiskas sodu izpildes veicināšana ietilpst visu Eiropas valstu interesēs, tādēļ EuroPris arī turpmāk nodrošinās praktiskā pieredzes apmaiņā balstītu sadarbību atbildīgo dienestu starpā. Tāpat valdē tika pārrunāti jautājumi saistībā ar atsevišķām ieslodzīto grupām. Ievērojams skaits ieslodzīto visā Eiropā ir ar garīgas attīstības traucējumiem un dažādām psiholoģiskām saslimšanām, kas prasa īpašu pieeju un specifiskas zināšanas soda izpildes nodrošināšanas laikā. Papildu informācija: EuroPris (The European Organisation of Prison and Correctional Services) ir nevalstiska un nepolitiska organizācija, kas dibināta 2011. gadā Nīderlandē. Šobrīd tā apvieno Eiropas valstu ieslodzījuma vietu un probācijas dienestu speciālistus no 31 dalībvalsts. EuroPris veido un uztur ekspertu datu bāzes, atbilstoši dalībvalstu interesēm organizē tematiskās darba grupas, seminārus un konferences, kā arī piedalās Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktu izstrādē. 2017. gadā IeVP priekšniece Ilona Spure tika ievēlēta par EuroPris viceprezidenti un ieņems šo amatu trīs gadu garumā.   Aija Fedorova Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciāliste aija.fedorova@ievp.gov.lv Tālr.: 67290261 Mob.: + 371 26367395 Adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 www.ievp.gov.lv