Informācija presei
Pirms pieciem gadiem spēkā stājās Mediācijas likums