Šodien, 6. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Tieslietu ministrijas sagatavotie grozījumi Administratīvā procesa likumā. Grozījumi paredz administratīvajā procesā tiesā ieviest „pilotsprieduma procedūru”. Proti, gadījumos, kad tiesā tiks saņemtas vairākas vienveidīgas lietas, kurās nav izveidojusies judikatūra, vienai vai vairākām „tipiskākajām” no šīm lietām paredzēta iespēja piešķirt „pilotlietas statusu”. Tādējādi attiecīgā lieta paātrinātā kārtībā tiks izskatīta gan pirmās instances, gan augstāko instanču tiesās. Paredzams, ka „pilotsprieduma procedūras” ieviešana veicinās attiecīgo lietu ātrāku izskatīšanu, turklāt „pilotspriedums” ļautu prognozēt lietas iznākumu arī pārējās analogajās lietās un stiprinātu vienveidīgas un prognozējamas tiesu prakses veidošanos. Likumprojektā ir iekļauti arī citi būtiski Administratīvā procesa grozījumi, kas vērsti uz administratīvā procesa efektivizēšanu. Šobrīd Administratīvā procesa likumā ietvertais regulējums neparedz jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošanu tiesvedības procesā. Tiesas sēdes protokoli tiek rakstīti ar roku, nefiksējot pilnīgi visu tiesas sēdē runāto. Turpmāk tiesas sēdes norise tiks ierakstīta digitāli, ļaujot precīzi fiksēt pilnīgi visu tiesas sēdē notiekošo. Tāpat gadījumos, kad kāds no lietas dalībniekiem nevarēs ierasties uz tiesas sēdi, tiesneši varēs izmantot videokonferenci un tiesas sēde nebūs jāatliek. Grozījumi paredz atsevišķu tiesas procesam raksturīgu institūtu ieviešanu arī administratīvajā procesā iestādē, kas veicinās lietu efektīvāku izskatīšanu. Tāpat likumprojektā ir iekļauti grozījumi, kas ir vērsti uz efektīvāku privātpersonu tiesību aizsardzību administratīvā procesa izpildes stadijā. Grozījumi vēl jāakceptē valdībā un jāpieņem Saeimā. Ar grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv