Informācija presei
Plāno ieviest elektronisko uzraudzību
Šodien, 1.jūlijā, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus virknē likumu, ar ko plānots ieviest elektronisko uzraudzības sistēmu, ko varēs piemērot notiesāto nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no soda gadījumā. Grozījumi izstrādāti Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā, Valsts probācijas dienesta likumā un Latvijas Sodu izpildes kodeksā. Kā teikts grozījumos, elektroniskā uzraudzība ir intensīvas kontroles pasākumi, ko nosaka tiesa ar mērķi ierobežot notiesātā brīvu pārvietošanos. Lai īstenotu, elektronisko uzraudzību, notiesātā ķermenim piestiprinās elektronisku ierīci, kas ļauj kontrolēt viņa atrašanos noteiktā vietā un laikā. Tiesa elektronisko uzraudzību varēs noteikt uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem. Šobrīd personas, kuras nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no ieslodzījuma, uzrauga Valsts probācijas dienests, un ar šiem notiesātajiem tiek aktīvi strādāts. Lai nodrošinātu, ka notiesātie daļu no piemērotā soda izcieš sabiedrībā stingrā uzraudzībā, nepieciešams reformēt nosacītās pirmstermiņa atbrīvošanas sistēmu un radīt iespējas notiesātajiem ar zemu un vidēju risku sabiedrībai tikt atbrīvotiem no soda izciešanas pirms termiņa ātrāk, radot sistēmu, kurā notiesātais daļu no soda izcieš ieslodzījuma vietā, bet daļu soda – sabiedrībā. Elektroniskā uzraudzība ļauj atbrīvot ieslodzīto no ieslodzījuma vietas, kad tas sasniedz noteiktus resocializācijas rezultātus, tādējādi, notiesātais var tikt integrēts sabiedrībā un iesaistīts ikdienas aktivitātēs, nodrošinot kontroli pār tā uzvedību. Tas arī ļauj izveidot kontrolētu bijušo ieslodzīto iekļaušanos sabiedrībā, paredzot iespēju valsts institūcijām sniegt personai vajadzīgo palīdzību. Līdz ar to, izvērtējot gan situāciju Latvijā, gan arī ārvalstu pieredzi, nolemts ieviest elektronisko uzraudzību kā vienu nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no soda izciešanas iespējām, ar nosacījumu, ka nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas šajā gadījumā var piemērot ātrāk. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.aprīlim elektroniskās uzraudzības ieviešanai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros. Ar izmaiņām minētajos likumos var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv