Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Politisko organizāciju  un partiju finansēšanas likumā. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, grozījumu mērķis ir samazināt partiju atkarību no ziedotājiem, mazināt nelikumīgu finansēšanu, kā arī paaugstināt partiju administratīvo kapacitāti, tādējādi atrisinot partiju finansēšanas problēmas. Pašlaik partijas Latvijā tiek finansētas no privātpersonu finanšu un mantiskajiem līdzekļiem. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijai paredzētais raidlaiks Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā, kā arī pašvaldību, valsts un pašvaldību iestāžu sniegtais atbalsts partijām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem ir ļoti niecīgs. Tādējādi rodas partiju finansiālu atkarība no privātpersonu ziedojumiem, kas palielina risku nokļūt atkarībā no šo personu izvirzītajām prasībām. Ar grozījumiem plāno noteikt, ka partija var tikt finansēta no valsts budžeta, ja par to iepriekšējās Saeimas vēlēšanās ir nobalsojuši vairāk par 2% vēlētāju, kā arī paredzēta valsts budžeta finansējuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība, gadījumi, kas valsts budžeta finansējumu partijai nepiešķir vai pārtrauc, vai aptur tā izmaksu.  Ar grozījumiem paredzēts, ka par katru iegūto balsi viena kalendārā gada periodā politiskajai organizācijai  jeb partijai piešķirs valsts budžeta finansējumu Ls 0,50 apmērā. Ar minēto regulējumu partijām tiks nodrošināta iespēja segt savas administratīvās izmaksas un kļūt profesionālākām. Paredzētais valsts finansējums dos iespēju partijām segt pašus nepieciešamākos partiju ikdienas izdevumus – atalgojumu darbiniekiem, partijas biroja uzturēšanas izmaksas, kā arī izdevumus par valsts uzlikto pienākumu pildīšanu. Ikgadēja valsts finansējuma ieviešana arī veicinās partiju konkurenci, dodot iespēju arī tām partijām, kuras nav iekļuvušas Saeimā vai nav pārstāvētas Ministru kabinetā, sekmīgi funkcionēt apstākļos, kad tām strauji samazinās ienākumu apjoms. Paredzētais regulējums arī mazinās partiju motivāciju slepeni vienoties ar privātiem ziedotājiem par valsts resursu izmantošanu ziedotāju biznesa atbalstīšanā. Vienlaikus tiks noteikts, ka partija valsts budžeta finansējumu nesaņems, ja tā noteiktā laika periodā būtiski pārkāps normatīvo aktu prasības. Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā līdz ar 10. Saeimas sanākšanu, tas ir – valsts finansējuma partijas varētu sākt saņemt nākamgad. Par finansējuma piešķiršanu partijām atbildēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv