Ministru kabinets šodien akceptēja grozījumus Komerclikumā, kas izstrādāti saskaņā ar Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009. gadam. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts projekta anotācijā, ar grozījumiem plāno samazināt SIA minimālo pamatkapitāla lielumu līdz Ls 100 līdzšinējo Ls 2000 vietā, vienlaikus saglabājot noteikumu, ka, dibinot SIA, pamatkapitāls ir apmaksājams vismaz 50% apmērā. Līdz ar to, lai nodibinātu SIA, minimālā nepieciešamā summa personai būs Ls 179,5 līdzšinējo Ls 1129,5 vietā, t.i., Ls 50 pamatkapitāla tūlītējai apmaksai, Ls 100 – valsts nodevas samaksai par SIA reģistrēšanu komercreģistrā, Ls 24 par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Ls 5,50 par dibinātāja paraksta apliecinājumu, ja paraksta apliecināšana tiek veikta Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – UR). Pēc grozījumu stāšanās spēkā būs saīsināts kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš no sešiem uz aptuveni trim mēnešiem gadījumā, ja sabiedrība ir norēķinājusies ar visiem zināmajiem kreditoriem. Turklāt ar grozījumiem paredzēs, ka firmai skaidri un noteikti būs jāatšķiras arī no citiem UR ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem. Šie grozījumi gan neskar to subjektu nosaukumus, kuri līdz šo grozījumu pieņemšanai jau ir reģistrēti UR. Turpmāk būs noteikta patiesā labumu guvēja definīcija, patieso labuma guvēju definējot kā sabiedrības dalībnieku – fizisku personu. Gadījumā, kad par patieso labuma guvēju sabiedrībā uzskatāma cita persona, nevis likumā noteiktā, dalībniekam jeb akcionāram būs pienākums sniegt ziņas par attiecīgo personu sabiedrībai. Ar grozījumiem vēlas uzdot Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā uztur mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstu, paredzot, ka tiesības uzturēt minēto sarakstu var tikt deleģētas privātpersonai. Vērtētāju saraksta uzturēšanas funkcijas deleģēšana privātpersonai (piemēram, vērtētāju asociācijai vai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai) padarīs minētās funkcijas izpildi efektīvāku. Līdz ar to šodien akceptēti grozījumi arī likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām.” Grozījumi jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv