Ministru kabinets šodien akceptēja grozījumus likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kas paredz samazināt valsts kompensācijas maksimālo apmēru. Likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura atzīta par cietušo, tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Kā teikts grozījumu anotācijā, vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijā noteiktās 10 minimālās mēneša darba algas. Līdz 2010. gada 1. janvārim valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tika noteikts piecu minimālo mēneša darba algu apmērā. Ņemot vērā piešķirto valsts budžeta līdzekļu ierobežoto apmēru valsts kompensāciju izmaksai, kā arī ņemot vērā izdarīto noziedzīgo nodarījumu, par kuru rezultātā radīto kaitējumu cietušajiem tiek izmaksāta valsts kompensācija, skaita izmaiņas, plānots pagarināt samazināto kompensāciju izmaksas termiņu līdz 2013. gada 1. janvārim. Turklāt tiks noteikts, ka līdz 2013. gada 1. janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs būs trīs minimālo mēneša darba algu apmērā. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv