Informācija presei
Tieslietu ministrija šogad risināja jautājumu par nepieciešamiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai novērstu nepamatotu lietu izskatīšanas atlikšanu slimības dēļ. Tika izstrādāti grozījumi gan Civilprocesa likumā, gan Ministru kabineta noteikumos, kas regulē izrakstā no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes norādāmo informāciju. Grozījumi Civilprocesa likumā paredz, ka pusēm ir ne tikai pienākums laikus rakstveidā paziņot par iemesliem, kuru dēļ tās nevar ierasties uz tiesas sēdi, bet arī vienlaikus jāiesniedz tiesai pierādījumi, kas apstiprina to neierašanās attaisnojumu. Tāpat šī gada 22.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministra kabineta noteikumos „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”, lai novērstu darbnespējas lapas izsniegšanas nekontrolētu izmantošanu gadījumos, kad personai ir jāpilda normatīvajos aktos noteiktais pienākums ierasties tiesā un tiesībaizsardzības iestādē. Grozījumi paredz papildināt minētos noteikumus ar jaunu punktu, kas nosaka, ka pēc personas pieprasījuma ārsts vai ārsta palīgs izsniedz pacientam izrakstu no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, norādot tajā pacientam konkrētajā laika periodā noteikto ārstēšanās režīmu. Saņemot attiecīgu informāciju, tiesnesis izvērtēs, vai persona ir vai nav spējīga piedalīties tiesas sēdē un vai tās neierašanās uz tiesas sēdi ir vai nav attaisnojoša pie noteiktā ārstēšanās režīma. Grozījumi Civilprocesa likumā stāsies spēkā šī gada 1.oktobrī, savukārt grozījumi Ministru kabineta noteikumos vēl jāatbalsta valdībai. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/