Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Latvijas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtībā. Grozījumus noteikumos izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Eiropas Kopienas dibināšanas līgums paredz iespēju Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstij vērsties Eiropas Kopienu Tiesā pret citu dalībvalsti sakarā ar EK dibināšanas līgumā noteikto pienākumu neizpildi, vispirms dodot dalībvalstij iespēju paust savu nostāju. Kā teikts projekta anotācijā, pašlaik šī kārtība ir regulēta ļoti vispārīgi un nepietiekami. Pēc grozījumu stāšanās spēkā būs precizēta kārtība, kādā sagatavos, saskaņos un apstiprinās Latvijas nostājas projektu pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesā, kā arī gadījumos, kad Latvija vēlēsies uzsākt procedūru pret citu ES dalībvalsti. Vēlas arī precizēt normu, kas paredz, ka TM vienmēr sasauc sanāksmi pirms tiek uzsākta nostājas projekta sagatavošana. Pēc grozījumu stāšanās spēkā sanāksmi sasauks TM vai atbildīgā ministrija tikai gadījumos, kad to uzskatīs par nepieciešamu nostājas projekta izstrādei. Plānots arī jauns pienākums ministrijām informēt TM par deleģēto pārstāvi, kurš koordinē nostājas sagatavošanu un informācijas apriti par pārkāpuma procedūrām savā iestādē. Grozījumu projekts nodots saskaņošanai visām ministrijām, Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai un Valsts kancelejai. Ar pilnu grozījumu projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv