Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts projekts kārtībai, kādā Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) un VPD speciālisti. Kā teikts projekta anotācijā, spēkā esošajos noteikumos konstatētas vairākas nepilnības, tādēļ izstrādāta jauna kārtība. Tajā noteiks informācijas apjomu dokumentiem piespiedu darba organizēšanas jomā, detalizētu amatpersonas rīcību, organizējot piespiedu darbu, darba grafika sastādīšanas un izpildes kontroles kārtību, amatpersonas rīcību, ja probācijas klients nepilda pienākumus vai pārkāpj nosacījumus u.c. Noteikumu projekts paredz, ka amatpersonai piespiedu darba izpildes organizēšana būs jānorāda gan probācijas klienta lietā, gan VPD datubāzē „PLUS”. Pašlaik spēkā esošajā kārtībā nav iekļautas normas, kas nosaka kritērijus, kas jāņem vērā norīkojot probācijas klientu veikt piespiedu darbu pie konkrēta darba devēja, jo tika konstatēts, ka, neizvēloties piemērotu darba devēju, var rasties, labvēlīga vide jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanai. Turpmāk amatpersona, izvēloties darba devēju, ņems vērā probācijas klienta sodāmību, izglītību, veselības stāvokli un prasmes, jo būtiski ir norīkot probācijas klientu veikt piespiedu darbu atbilstoši savām prasmēm un ņemot vērā izdarīto noziedzīgo nodarījuma raksturu. Būtiski piespiedu darba norīkošanā tiks izvērtēti tie probācijas klienti, kuri veikuši noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesību jomu, tiks noteikts darba laika ilgums vienā dienā un nedēļā, ņemot vērā to, vai probācijas klients strādā, vai mācās. Turklāt būs aizliegts nakts laikā nodarbināt probācijas klientu, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Šāda norma bija nepieciešama, jo bija darba devēji, kuri nodarbināja probācijas klientus nakts stundās. Pieņemot noteikumus, tiks panākta kvalitatīvāka piespiedu darba izpildes organizēšana, kā arī nodrošināta vienota piespiedu darba izpildes organizēšanas sistēma visā Latvijā. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ekonomikas, Labklājības un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai, Ģenerālprokuratūrai un Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv