Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām”. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu  ministrijas speciālisti. Grozījumu mērķis ir saskaņot likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” ar likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”, kā arī pilnveidot priekšvēlēšanu aģitācijas tiesisko regulējumu. Tādā veidā tiks mazināta vēlētāju izvēles ietekmēšana ar slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju, noteikts masu mediju pienākumus un atbildība priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanā un attiecināts priekšvēlēšanu aģitācijas regulējums arī uz internetu un vides reklāmu. Ar likumprojektu tiek definēta slēptā priekšvēlēšanu aģitācija un noteiktas sekas par šādas aģitācijas izvietošanu. Turklāt noteiks, ka raidorganizācijas – Nacionālajai radio un televīzijas padomei, bet preses izdevumi ¬¬– Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam – raidlaika vai aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūtīs visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, tādējādi novēršot iespēju masu saziņas līdzeklim ļaunprātīgi grozīt izcenojumus pēc to publiskošanas. Gadījumā, ja masu saziņas līdzeklis nebūs nosūtījis raidlaika vai aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, tas nebūs tiesīgs priekšvēlēšanu aģitācijas periodā izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu. Paredzēts, ka publiskās vietās drīkstēs izvietot stendus un galdus, pārvietojamas nojumes, par to informējot pašvaldību, bet šādu rīcību īpaši nesaskaņojot, kas novērsīs pretrunas dažādās pašvaldībās. Reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kas izvietos aģitācijas materiālus internetā, paredzēti līdzvērtīgi pienākumi tiem, kas līdz šim bija noteikti tikai raidorganizācijām un preses izdevumiem, tādējādi novēršot nevienlīdzību, kas pastāvēja starp tirgus dalībniekiem, kas pēc būtības atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos. Grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Valsts kancelejai. Grozījumi vēl jāakceptē valdībā un jāpieņem Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv