2010.gada 17.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Tieslietu ministrijas sagatavotais likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā”, kurā tiek paredzēts, ka samaksātā valsts nodeva 50% apmērā būs atmaksājama visos gadījumos, kad tiks noslēgts izlīgums. Esošais Civilprocesa likuma regulējums paredz, ka tiesa, iztiesājot lietu, cenšas puses samierināt, tajā skaitā, aicinot tās noslēgt izlīgumu. Grozījums Civilprocesa likumā par samaksātās valsts nodevas 50% apmērā atmaksu visos gadījumos, kad tiks noslēgts izlīgums, Tieslietu ministrijas ieskatā veicinās strīdā iesaistīto pušu vēlmi noslēgt izlīgumu.     Likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” ir sagatavots saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes  2008.gada 21.maija direktīvas 2008/52/EK par konkrētiem meditācijas aspektiem civillietās un komerclietās ieviešanas pasākumiem. Paredzēts, ka likumprojekts pēc tā pieņemšanas stāsies spēkā 2011. gada 1. maijā. Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu un Labklājības ministrijām, kā arī Valsts kancelejai. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv