Šodien, 26. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Krimināllikumā, Latvijas Sodu izpildes kodeksā, Valsts probācijas dienesta likumā un Kriminālprocesa likumā. Grozījumi paredz nodrošināt plašākas iespējas individualizēt piemērojamo krimināltiesisko represiju, lai efektīvāk ietekmētu sodītās personas un atturētu viņas no jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Grozījumi izslēgs kriminālsodu – policijas kontrole, aizstājot to ar jaunu– probācijas uzraudzība. Likumprojekts arī noteic, ka dzimumnoziedzniekiem šo papildsodu piemēros no šī gada 1.jūlija. Probācijas uzraudzību varēs piemērot tikai Krimināllikuma (KL) sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos uz laiku no viena līdz trim gadiem, bet prokurors tikai pusi no minētā termiņa. Probācijas uzraudzības laikā notiesātais pildīs Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus. Vienlaikus ar likumprojektu tiek grozītas KL sevišķās daļas pantu sankcijas, kurās paredzēta kriminālatbildība par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret dzimumneaizskaramību un tikumību, atbilstoši Kriminālsodu politikas koncepcijā paredzētajiem risinājumiem, nodrošinot to, ka sankcijas atbildīs noziedzīgo nodarījumu kaitīgumam, vienlaikus nodrošinot tiesai plašas izvēles iespējas, izvēloties piemērojamo soda veidu un apmēru. Probācijas uzraudzība būs papildsods, ko piespriedīs tiesa vai noteiks prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu, kā piespiedu līdzekli, lai nodrošinātu notiesātās personas uzvedības uzraudzību, sekmētu notiesātās personas resocializāciju un jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas novēršanu. Probācijas uzraudzības kā jauna kriminālsoda ieviešanai būs nepieciešams pārejas periods. Likumprojekts paredz, ka policijas kontroles aizstāšana ar probācijas uzraudzību, notiks 2015.gadā 1.janvārī. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas