Šodien Ministru kabinets pieņēma notiesāto personu iesaistīšanas darbā un darba samaksas kārtību brīvības atņemšanas iestādēs. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātās personas, kas sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē vai audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, iesaistāmas darbā, pārceļamas un atbrīvojamas no tā. Ar jaunajiem noteikumiem tiks paredzēti visi nepieciešamie nosacījumi notiesāto personu nodarbināšanai par samaksu saimnieciskajā apkalpē brīvības atņemšanas iestādē, iestādē izvietotajās komersantu izveidotajās darba vietās vai  ārpus brīvības atņemšanas iestādes. Noteikumos paredzēti nosacījumi notiesāto atbrīvošanai no darba, paredzot arī darba devēja uzteikuma termiņu, kas noteikts līdzīgi kā pārējiem nodarbinātajiem sabiedrībā. Noteikumos tiek noteikta arī notiesāto darba samaksas izmaksas kārtība un reglamentēti visi līdz šim nereglamentētie notiesāto nodarbinātības jautājumi. Notiesāto nodarbinātības mērķis dot jaunas vai saglabāt esošās prasmes un profesionālās iemaņas, kas notiesātajam ļautu veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā pēc atbrīvošanas no soda. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv