Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts noteikumu anotācijā, saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu nepieciešams pārskatīt pašlaik noteiktās zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņu darbības teritorijas, precizējot tās atbilstoši jaunajam administratīvo teritoriju iedalījumam. Turklāt nepieciešams veikt izmaiņas, kas saistītas ar jaunu ielu izveidošanu pilsētās un esošo ielu nosaukumu maiņu. Arī turpmāk Latvijā strādās 137 zvērināti tiesu izpildītāji. Proti, Kurzemes apgabaltiesas teritorijā – 21 zvērināts tiesu izpildītājs, Latgales ¬– 21, Rīgas – 62, Vidzemes – 15, Zemgales – 18 zvērināti tiesu izpildītāji. Noteikumos arī precīzi norādītas zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietas un iecirkņi. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv