Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – UGF) administrācijas speciālisti. Kā teikts noteikumu anotācijā, ar grozījumiem tiks apstiprināta jauna veidlapa par uzturlīdzekļu izmaksu. Tajā veikti vairāki precizējumi, kas ļaus optimizēt un efektivizēt uzturlīdzekļu izmaksas piešķiršanas procesu. Uzturlīdzekļus no UGF līdzekļiem izmaksā pēc iesniedzēja iesnieguma izskatīšanas, ja tā aprūpē ir bērns, kuram ar tiesas lēmumu ir piespriesti uzturlīdzekļi, bet tiesas nolēmuma izpilde atzīta par neiespējamu vai parādnieks nenodrošina UGF likumā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Turklāt bērnam jāatrodas iesniedzēja faktiskā aprūpē un abiem jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijā. Savukārt personai, kas saņem uzturlīdzekļus no UGF, noteikts obligāts pienākums informēt UGF administrāciju par apstākļiem, kas ietekmē uzturlīdzekļu izmaksu no UGF, t.i., par bērna neatrašanos faktiskā aprūpē, par iesniedzēja vai bērna izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs vai par deklarētās dzīvesvietas maiņu ārpus Latvijas. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv