Valdība šodien akceptēja grozījumus Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, lai precizētu un pilnveidotu kārtību, kādā tiek uzlikti sodi par izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, nosakot arī lēmumu par soda uzlikšanu noformēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.  Kā teikts likumprojekta anotācijā, vienlaikus tiks precizēta arī kārtība, kādā apcietinātajam var tikt piemērots sods – brīdinājums – un kā var tikt noformēts lēmums par minētā soda uzlikšanu. Tādejādi tiks uzlabota spēkā esošo tiesību normu uztveramība un līdz ar to tiks novērstas iespējamās apcietināto sūdzības par sodu uzlikšanu un lēmumu noformēšanu. Tāpat tiks padarīta skaidrāka minēto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, norādot amatpersonu, kurai var apstrīdēt lēmumus par sodu uzlikšanu un noteikta kārtība, kādā minētie lēmumi var tikt pārsūdzēti. Normatīvā akta projekts paredz samazināt instanču skaitu, kurā lēmumus par disciplinārsoda piemērošanu varēs pārsūdzēt, un nosaka izņēmumu, kādā gadījumā par Administratīvās rajona tiesas spriedumu var tikt iesniegta kasācijas sūdzība. Tas ir – sūdzību par soda noteikšanu izskatīs tikai Administratīvā rajona tiesa, tās lēmums būs galīgs un nepārsūdzams. Atsevišķos gadījumos varēs iesniegt kasācijas sūdzību. Kā norāda likumprojekta autori, apcietinātajiem noteiktie sodi – brīdinājums, rājiens, aizliegums uz laiku līdz vienam mēnesim iegādāties pārtikas produktus un tabakas izstrādājumus izmeklēšanas cietuma veikalā, aizliegums uz kārtējo tikšanos ar radiniekiem, telefonsarunu aizliegums uz laiku līdz vienam mēnesim – nav uzskatāmi par bargiem sodiem, jo būtiski neierobežo apcietināto personu pamattiesības. Tādēļ ir nepieciešams samērot tiesas resursus, kas tiek veltīti lietas izskatīšanai un apcietinātā tiesības uz minētā lēmuma pārsūdzēšanu. Tādēļ speciālisti pauž viedokli, ka grozījumā ietverto izmaiņu dēļ netiks būtiski aizskartas apcietināto pamattiesības, kā arī minētais ierobežojums ir uzskatāms par samērīgu. Savukārt attiecībā uz lēmumu par ievietošanu soda izolatorā, tiesības pārsūdzēt būs plašākas, proti – par Administratīvās rajona tiesas lēmumu varēs iesnigt kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Likuma grozījumi jāpieņem Saeimai. Ar pilnu grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv