Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Rāznas nacionālā parka likumā un Teiču dabas rezervāta likumā. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts grozījumu anotācijā, likumdošanā jau doti Rāznas nacionālā parka un Teiču dabas rezervāta robežu apraksti, kuros ietverti tādu ezeru nosaukumi, kuri saskaņā ar grozījumiem Civillikumā tika mainīti. Lai saskaņotu publiskās pieejamības ezeru un to ezeru, kuros zvejas tiesības pieder valstij, nosaukumu lietošanu ne tikai Civillikumā, bet arī citos likumos,  nepieciešams veikt grozījumus. Līdz ar to arī šajos likumos Salāja ezera nosaukumu tiks nomainīts uz „Solojs”, Ežezera nosaukums – uz „Eša ezers”, bet Pieslaistes ezers  uz – „Pīslaistes ezers”. Grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Ekonomikas, Iekšlietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un Vides ministrijām u Latvijas Pašvaldību savienībai. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv