Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Grozījumi nepieciešami, lai precizētu vairākas likuma normas un saskaņotu tās ar pēdējā laikā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem. Tā, piemēram, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” teikts, ka ar šo nodokli neapliek reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu, kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā. Pēc grozījumu pieņemšanas būs noteikts, ka par saimniecisku darbību nav uzskatāma arī tā izmantošana labdarībai un sociālajai aprūpei, kā arī reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā noteikto garīgā personāla mācību iestāžu darbība. Ar grozījumiem vēlas noteikt, ka ar 2010. gada 1. janvāri zemesgrāmatu tiesneši reģistrēs īpašnieku maiņu zemesgrāmatā, ja būs nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Gadījumā, ja līdz 2010. gada 1. janvārim pašvaldība nebūs nodrošinājusi iespēju zemesgrāmatu nodaļai pārliecināties par nekustamā nodokļa nomaksu, zemesgrāmatu tiesneši īpašuma maiņu zemesgrāmatā reģistrēs bez nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas pārbaudes. Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ekonomikas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides un Veselības ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienībai un Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei. Likuma grozījumi jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv