Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Tiesu ekspertu likumā. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts likumprojekta anotācijā, ar grozījumiem tiks precizēta un papildināta Tiesu ekspertu likuma nodaļa „Tiesu eksperta atbildība”, paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt disciplinārlietu ierosināšanas kārtību un papildinot ar regulējumu, kas nosaka disciplinārā pārkāpuma atbildības noilguma un disciplinārlietas ierosināšanas termiņus. Likumprojekts precizē arī tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas ekspertu sertifikācijas kārtību. Tāpat ar grozījumiem precizēts jēdziens „valsts tiesu eksperts”, proti, tas ir tiesu eksperts, kurš tiesu ekspertīzes veic kā amata pienākumu tiesu ekspertīžu iestādē, valsts tiešās pārvaldes iestādē vai valsts kapitālsabiedrībā. Precizēts arī tiesu ekspertu reģistra darbības tiesiskais regulējums, kā arī noteikts papildus pamats tiesu ekspertam atteikties sniegt atzinumu un novērsta pretruna ar Kriminālprocesa likumu. Likumprojekts nodots saskaņošanai Finanšu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Veselības un Vides ministrijām, Valsts kancelejai. Ar pilnu likuma grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv