Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts noteikumu projekta anotācijā, saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu nepieciešams pārskatīt pašlaik noteiktās zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņu darbības teritorijas, precizējot tās atbilstoši jaunajam administratīvo teritoriju iedalījumam. Turklāt nepieciešams veikt izmaiņas, kas saistītas ar jaunu ielu izveidošanu pilsētās un esošo ielu nosaukumu maiņu. Arī turpmāk Latvijā strādās 137 zvērināti tiesu izpildītāji. Proti, Kurzemes apgabaltiesas teritorijā – 21 zvērināts tiesu izpildītājs, Latgales ¬– 21, Rīgas – 62, Vidzemes – 15, Zemgales – 18 zvērināti tiesu izpildītāji. Noteikumu projektā arī precīzi norādītas zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietas un iecirkņi. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, kā arī Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv