Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un kļūdu labošanas kārtību. To izstrādājuši Valsts valodas centra (turpmāk – VVC) un Tieslietu ministrijas speciālisti. Instrukcija noteiks, kā ministriju eksperti atbilstoši vienotiem principiem vērtēs tulkojumu kvalitāti un precizēs tajos lietotos terminus, kā arī nodrošinās operatīvu argumentētu priekšlikumu iesniegšanu par teksta labojumiem gan ES tiesību aktu projektos, gan jau pieņemtajos tiesību aktos. Jauna instrukcija nepieciešama, jo ar 2009. gada 1. jūliju valsts aģentūra „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” tika pievienota Tieslietu ministrijas padotībā esošajai tiešās pārvaldes iestādei – VVC. Līdz ar to par vienu no VVC funkcijām kļuva latviešu valodas pilnvērtīgas funkcionēšanas ES institūcijās veicināšana. Instrukcija ļaus precizēt VVC kompetenci šajos jautājumos. Instrukcija attiecināma vienīgi uz ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu ekspertiem, kuri atbilstoši savai kompetencei vērtē ES tiesību aktu tulkojumu kvalitāti. Instrukcijas projekts nodots saskaņošanai Ārlietu, Finanšu, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes un Vides ministrijām, kā arī Valsts kancelejai. Ar pilnu instrukcijas tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.