Šī gada 25.augustā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu". Grozījumi būs piemērojami civiltiesiskās nolaupīšanas gadījumos, proti, situācijās, kad bērnu kāds no vecākiem, vai cits tuvinieks ir prettiesiski aizvedis uz citu valsti. Grozījumi paredz, ka gadījumos, kad Latvijas tiesa vai ārvalsts tiesa vai kompetentā iestāde būs pieņēmusi nolēmumu par bērna atgriešanos viņa dzīvesvietas valstī, un vecāks, kas pieprasa bērna atgriešanos, minētā nolēmuma piespiedu izpildē pats nepiedalīsies, bērna nogādāšanu atpakaļ veiks bāriņtiesas pārstāvis. Līdz ar to minētajos gadījumos bērns Latvijas valsts robežu šķērsos bāriņtiesas pārstāvja pavadībā un attiecīgā vecāka notariāli apliecināta pilnvara nebūs nepieciešama, jo šajos gadījumos to būtu problemātiski iegūt un tas nevajadzīgi aizkavētu nolēmuma par bērna atgriešanos viņa dzīvesvietas valstī piespiedu izpildi. Šķērsojot robežu, būs jāuzrāda tiesas vai kompetentās iestādes nolēmums.       Tāpat nebūs jāuzrāda otra vecāka pilnvara bērna izceļošanai no valsts gadījumos, ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, saskaņā ar Latvijas tiesas vai ārvalsts tiesas, vai kompetentās iestādes nolēmumu par bērna atgriešanos viņa dzīvesvietas valstī, izceļo no valsts tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis, vai Eiropas Savienības dalībvalsts piederīgais, ja nolēmums par bērna atgriešanos viņa dzīvesvietas valstī ir pieņemts par labu šim vecākam. Lai ievērojami uzlabotu tiesas nolēmumu par bērna atgriešanos viņa dzīvesvietas valstī labprātīgas un piespiedu izpildes mehānismu, šī gada 4.augustā tika pieņemti grozījumi Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā. Līdz ar to ir nepieciešami arī minētie grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu".    Visi minētie grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.oktobrī. Grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu" vēl jāatbalsta valdībai. Ar grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/