Informācija presei
Saeima šī gada 31. maijā pieņēma Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu, kas paredz atteikties no laikraksta “Latvijas Vēstnesis” papīra formas, ieviešot oficiālo elektronisko publikāciju, kura būs bez maksas pieejama tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv kā periodisks elektronisks oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”. Šī gada 3. jūlijā mediju pārstāvji ir aicināti apmeklēt “Latvijas Vēstneša” un Tieslietu ministrijas preses konferenci, kurā tiks atklāta “Latvijas Vēstneša” oficiālā elektroniskā publikācija. Preses konference notiks plkst. 10.30 Ministru kabineta Bibliotēkā (459.telpā). Preses konferencē Tieslietu ministrijas valsts sekretārs atklās pirmo oficiālo elektronisko publikāciju; “Latvijas Vēstneša” pārstāvis prezentēs jauno “Latvijas Vēstneša” elektronisko versiju. Mediju pārstāvji tiks iepazīstināti ar oficiālās elektroniskās publikācijas tapšanas gaitu un priekšrocībām. Preses konferencē piedalīsies Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, VSIA “Latvijas Vēstnesis” valdes priekšsēdētāja Daina Ābele, oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanas projekta vadītājs Artis Trops. Oficiālā elektroniskā publikācija tiek ieviesta ar 2012. gada 1. jūliju, bet vēl pusgadu (līdz 2013. gada 1. janvārim) vienlaikus iznāks arī laikraksts “Latvijas Vēstnesis”. Ar 2013. gada 1. janvāri laikraksta “Latvijas Vēstnesis” izdošana papīra formā tiks pārtraukta, tomēr ikvienam interesentam pēc pieprasījuma būs iespēja iegūt no izdevēja oficiālās publikācijas apliecinātas izdrukas papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz izdrukas sagatavošanas un apliecināšanas pašizmaksu. Tomēr šādai izdrukai būs tikai informatīvs raksturs. Oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis” izdos valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis”, kura Ministru kabinetam saskaņā ar likumu jāizveido līdz 2016. gada 1. janvārim, reorganizējot valsts SIA “Latvijas Vēstnesis”. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā ir atrunāts ne tikai oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tiesiskais statuss, vispārsaistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšana, publicēšana, spēkā esamība, piemērošanas kārtība un pieejamība, bet arī sistematizētu tiesību aktu brīva pieeja vietnē www.likumi.lv. Ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma tekstu var iepazīties šeit Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536