Informācija presei
Rīt, 28.februārī, valsts sekretāru sanāksmē tiks izsludināts Tieslietu ministrijas izstrādātais Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojekts, kurš padarīs administratīvās atbildības regulējumu vieglāk piemērojamu, vienkāršāku, vienlaikus nodrošinot ātrāku, efektīvāku administratīvo sodu procesu un soda neizbēgamības principa īstenošanu. Tādējādi tiks nodrošināta administratīvo sodu sistēmas attīstīšanās atbilstoši mūsdienu valsts iekārtai. Aicinām mediju pārstāvjus piedalīties preses konferencē par jauno likumprojektu, kas notiks 28.februārī plkst.10.00 Ministru kabineta bibliotēkā (459.telpa), savu dalību piesakot uz e-pastu Ksenija.Novikova@tm.gov.lv. Preses konferencē par Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojektu un administratīvās atbildības regulējuma jauninājumiem runās Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina un Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas vadītāja Anda Smiltēna. Līdz ar jaunā administratīvās atbildības regulējuma ieviešanu tiks sakārtota administratīvo sodu sistēma, nodrošināta vieglāka orientēšanās pārkāpumos un sodos, kā arī par administratīvajiem pārkāpumiem vairs netiks piemērots arests.   Likumprojekts ietver radikālas izmaiņas soda izpildes jautājumos, kā arī paredz inovatīvu administratīvo pārkāpumu lietvedības risinājumu - vienošanās procesu, proti, pēc tam, kad administratīvā pārkāpuma lietā ir pieņemts lēmums un persona atzīst pārkāpuma izdarīšanu, un piekrīt sodam - amatpersona ir tiesīga piedāvāt personai noslēgt vienošanos. Un gadījumā, ja persona piekrīt slēgt vienošanos, piemērotais naudas sods tiek samazināts uz pusi no sākotnējā soda apmēra. Jaunais administratīvās atbildības regulējums bija nepieciešams, jo kopš 1985.gada spēkā esošais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss ir kļuvis nepārskatāms un nesistemātisks. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss ir grozīts 140 reizes. Ieviešot Administratīvo pārkāpumu procesa likumu, šobrīd spēkā esošais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēs spēku laika periodā līdz 2016.gadam. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652