Bērnu

Šī gada 24.februārī plkst.10.00 Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notiks videokonference “Bērni likumu krustcelēs: soda aizstāšana ar atbalstu un uzraudzību”, kuras laikā tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas (TM) pārstāvji prezentēs ideju par bērnu administratīvās atbildības un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu regulējuma reformu. Labajā pieredzē dalīsies arī pašvaldības.

Videokonferenci tiešraidē varēs skatīties LPS mājaslapā ŠEIT. Pasākums notiks attālināti MS Teams platformā.

Videokonferenci vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis. Tajā piedalīsies tieslietu ministrs J.Bordāns, TM valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina un TM Valststiesību departamenta direktore Sanita Armagana, kā arī Tukuma novada, Saldus novada un Jūrmalas pašvaldības pārstāvji.

Bērnu labklājības nodrošināšana, izdarīto likumpārkāpumu samazināšana un bērnu tiesību aizsardzības un prevencijas sistēmas reforma ir viens no svarīgākajiem valdības darba uzdevumiem, kas ietverts rīcības plānā. Plānots uzlabot profilakses darbu un atteikties no represīviem līdzekļiem. Šajā jomā būtiska nozīme ir arī pašvaldībām.

Pasākuma laikā paredzēta diskusija un viedokļu apmaiņa. Videokonferenci aicināti skatīties pašvaldību un pašvaldību iestāžu pārstāvji un citi interesenti.

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 26519920

Liene.uzule@lps.lv

 

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBrux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba