Prezentēs trīs jaunas grāmatas par PSRS okupācijas režīma nodarītajiem zaudējumiem Latvijā
2016. gada 18. aprīlī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks triju dažādu grāmatu par Padomju Savienības ietekmi uz Latvijas valsts attīstību atvēršanas pasākums. Pasākumā tiks prezentētas trīs grāmatas - “Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atjaunošanas”, “Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940. - 1990.” un “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijai”. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pauž pārliecību, ka jaunajās grāmatās apkopotā informācija dos nozīmīgu ieguldījumu jaunāko laiku Latvijas vēstures apzināšanā, lai Latvijas un arī starptautiskajai sabiedrībai būtu padziļināta izpratne par Padomju Savienības okupācijas režīma būtību un tā negatīvo ietekmi līdz pat mūsdienām. “Šodien, prezentējot grāmatas ar nozīmīgiem pētījumiem par Padomju Savienības nodarītajiem zaudējumiem Baltijā, vēlos uzsvērt, cik svarīga ir patiesa vēstures izpratne, lai mēs varētu gudri tālāk virzītes nākotnē. Tāpēc arī atbalstīju konferenču organizēšanu, kuru materiāli iekļauti šajās grāmatās. Jo vairāk mūsu zinātnieki atklāj faktus par padomju okupācijas periodu, jo pārliecinošāk saprotam tā ciešo saikni ar tagadni. Tāpēc mūsu pienākums ir nodot šo informāciju  sabiedrībai Latvijā un aiz tās robežām,” uzsver Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere. Jaunajās grāmatās skaidrota Padomju Savienības ekonomiskās sistēmas darbība Latvijā, tiek sniegts vērtējums par to, kāda faktiski bija rūpniecība PSRS laikā un kāda politika tika īstenota demogrāfijas un kultūras jomā. Tāpat grāmatās analizēti faktiskie mērķi manipulācijās ar sabiedrību, apliecinot faktu, ka Padomju Savienība ekspluatēja okupētās valstis atbilstoši visām koloniālā režīma pazīmēm. Grāmatu prezentēšanas pasākumu kopā ar Tieslietu ministriju organizē Ministru kabineta izveidotā Padomju Savienības okupācijas režīma nodarījumu Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem apzināšanas komisija. Pasākumā piedalīsies tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Dainis Ģēģeris, Ministru kabineta komisija, kā arī pētījumu un grāmatu autori. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ievērībai:     Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus par grāmatās iekļauto pētījumu nozīmīgumu un pētnieciskajā darbā gūtajām atziņām 2016. gada 18. aprīlī plkst. 11.45 brīfingā informēs tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere un Ministru kabineta komisijas pārstāve Ruta Pazdere. Aicinām dalību pieteikt uz e-pastu Lana.Ivulane@tm.gov.lv . Pasākums notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 11. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv