Prezidentūra: pilsoņu un uzņēmēju interesēs jāstiprina Eiropas konkurētspēja ar digitālajiem risinājumiem tieslietu jomā
Piektdien, 30. janvārī, neformālajā ES tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē Rīgā tieslietu ministri apsprieda datu aizsardzības tiesību aktus, kas ietver Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Datu aizsardzības direktīvu. Ministri pārrunāja arī turpmākos pasākumus e-komercijas jomā, kā arī tālāko e-tiesiskuma koncepcijas attīstību. Sanāksmes sākumā ministri pieminēja arī nesenos traģiskos notikumus Francijā. Prezidentūra asi nosoda nesenos teroristu uzbrukumus Parīzē un ir gatava turpināt darbu pie pretterorisma pasākumu stiprināšanas Eiropas līmenī, tai skaitā, izpētot šīs jomas tiesiskos aspektus. Prezidentūra ir pārliecināta, ka ir jāizskata iespējas, kā nodrošināt maksimālu esošo tiesisko instrumentu izmantošanu. Kā uzsvēra Latvijas tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, pretterorisma pasākumi ir liels izaicinājums Eiropai. Datu aizsardzības tiesību akti ir bijis ES Padomes darba kārtībā jau vairāk nekā trīs gadus. Tā kā viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm ir digitālas Eiropas attīstība, tādēļ prezidentūra vēlas panākt būtisku progresu datu aizsardzības reformā. Sanāksmes laikā ministri pauda savu viedokli par to, kā Vispārīgo datu aizsardzības regula jāpiemēro policijas un tiesību aizsardzības iestādēm. Pēdējā sesija tika veltīta tieslietu digitalizācijas jautājumam. Ministri diskutēja par veidiem, kā veicināt digitālo risinājumu un rīku izmantošanu e-komercijas un e-tiesiskuma modernizēšanā, kas ES pilsoņiem atvieglotu pieejamību tiesai. Sanāksmes noslēgumā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs aizsāka jaunu tradīciju, ES tieslietu ministru sanāksmē lietojot prezidentūras āmuru – tiesas varas simbolu -, kas tiks nodots nākamajai prezidējošai valstij ES Padomē.