Valsts probācijas dienests  (turpmāk – VPD)  turpmāk neveiks vairākas līdz šim noteiktās funkcijas, paredz šodien valdībā akceptētie grozījumi VPD likumā.  Kā teiks grozījumu anotācijā, paredzēts atteikties no VPD funkcijas – postpenitenciārās palīdzības sniegšana personām, kuras tiek sagatavotas atbrīvošanai no brīvības atņemšanas iestādes vai ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes. Normatīvais akts arī paredz pārejas perioda noteikšanu attiecībā uz tādu VPD funkciju kā nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzība, nosakot, ka minētā funkcija netiks īstenota no šī normatīvā akta spēkā stāšanās brīža līdz 2013. gadam 1. janvārim. Tāpat tiks noteikti ierobežojumi izvērtēšanas ziņojumu sniegšanai pēc tiesas un prokuroru pieprasījumiem, nosakot, ka no attiecīgo likuma grozījumu spēkā stāšanās līdz 2013. gada 1. janvārim VPD sagatavos izvērtēšanas ziņojumus tikai par noteiktām likumpārkāpēju kategorijām – nepilngadīgajām personām, dzimumnoziedzniekiem, smagu vai sevišķi smagu vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu izdarījušām personām un personām, kuru noziedzīgais nodarījums saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu pret nepilngadīgo. Grozījumi arī paredz pārejas perioda noteikšanu attiecībā uz probācijas programmu, kuras īsteno VPD, vadīšanu notiesātajiem brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, nosakot, ka no šī normatīvā akta spēkā stāšanās līdz 2013. gada 1. janvārim VPD nevadīs probācijas programmas personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu. Likuma grozījumi jāpieņem Saeimai. Ar pilnu likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv