Jaunumi
esd

2021. gada decembrī veiksmīgi noslēgusies projekta "Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)" (ESTAPIKS2 projekts) 2. kārtas nodevuma pieņemšana. Vienlaikus uzsākti pēdējie sistēmas izstrādes darbi, un sagaidāms, ka 2022. gada pavasarī uzlabotā ESTAPIKS2 sistēma tiks nodota produktīvajā lietošanā.

ESTAPIKS2 projekts paredz uzlabotas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas versijas izstrādi ar mērķi nodrošināt elektronisku Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu pārņemšanas, ieviešanas un kontroles procesu, elektronisku pārkāpumu procedūru uzskaiti un elektronisku ES Tiesas, Vispārējās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas  (EBTA) tiesu lietu uzskaiti.

Projekta rezultātā tiks nodrošināts, ka iesaistīto institūciju vadošajiem darbiniekiem būs pieejama aktuāla informācija par procesa gaitu gan no ES tiesību aktu pārņemšanas skatupunkta, gan no nacionālo tiesību aktu izstrādes skatupunkta. Vienlaikus īstenojot projektu, paredzēts izstrādāt ērtu un mūsdienīgu ārējo portālu, kurā jebkurš sabiedrības loceklis vai institūcijas, tai skaitā dažādu ministriju darbinieki, varēs iepazīties ar informāciju par ES tiesību aktu pārņemšanai plānotajām darbībām un to izpildes statusu, kā arī jaunumiem ES Tiesas un EBTA tiesu lietās.

ESTAPIKS2 izstrāde sastāv no trim kārtām. 2. kārtas ietvaros izveidotas tādas funkcionalitātes kā konfigurācijas sadaļa, meklēšanas rīks, izmaiņu vēsture un audits un ESTAPIKS2 integrācija ar Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu. Pievienota arī  ES tiesu lietu, EBTA un “EU Pilot” lietu reģistrācijas funkcionalitāte un pārkāpuma procedūru lietu uzskaite. Līdz ar to izstrādes procesa 2. kārtas noslēgumā ir realizēta un piegādāta visa sistēmas pamatfunkcionalitāte. Turpmākajos mēnešos aktīvi norisināsies darbs pie sistēmas 3. kārtas izstrādes, kuras ietvaros cita starpā paredzēts veikt ESTAPIKS2 lietotāju apmācības un arī realizēt jaunas ESTAPIKS publiskā portāla versijas piegādi.

Sekmīgai projekta realizācijai tika nolemts pagarināt tā termiņu, 2021. gada 1. decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Tieslietu ministriju parakstot grozījumus 2020. gada 29. janvāra vienošanās Nr. 2.2.1.1/19/I/006 par ESTAPIKS2 projekta īstenošanu. Ar šiem grozījumiem ESTAPIKS2 projekta īstenošanas termiņš pagarināts par 3 mēnešiem, tas ir, līdz 2022. gada 28. aprīlim.

Ar projekta termiņa pagarināšanu tiek novērsti identificētie riski iznākuma rādītāju un noteikto mērķu sasniegšanai, līdz ar to 2022. gada pavasarī sagaidāma ESTAPIKS2 sistēmas pabeigšana, izpildot projekta īstenošanas nosacījumus un sasniedzot projektā izvirzītos mērķus.

Papildu informācija:

ESTAPIKS2 projekta kopējais finansējums ir 500 000 EUR, no kuriem 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, savukārt 25% - valsts budžeta līdzfinansējums.