Informācija presei
Publicēta informācija par reliģisko organizāciju darbības pārskatiem
Tieslietu ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par reliģisko organizāciju 2014.gada darbības rezultātiem. Ziņojumā apkopota informācija par 16 reliģisko savienību (baznīcu) pārskatiem (776 draudžu, 152 autonomo draudžu pārskatiem un informācija par Latvijas Romas Katoļu Baznīcas diecēzēm). Ziņojumā par reliģisko organizāciju darbību iespējams iepazīties ar informāciju par draudžu, garīdznieku, draudžu locekļu, ārvalstu garīdznieku, kapelānu, dievnamu un kulta celtņu, noslēgto laulību, publisko pasākumu skaitu u.c. Minētā informācija pieejama šeit.