Informācija presei
Publicēti reliģisko organizāciju darbības pārskati
Tieslietu ministrijas (TM) mājaslapā ir iespēja iepazīties ar TM un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī reliģisko organizāciju 2012. gada publiskajiem pārskatiem.  TM un  padotības iestāžu 2012.gada publiskajā pārskatā ir sniegta informācija par iestādi, tās finanšu resursiem un darbības rezultātiem, personālu, sabiedrības informēšanas veidiem un izvirzītajām šī gada prioritātēm.
TM valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis secina: „Esam paveikuši un ieguldījuši lielu darbu tiesiskuma stiprināšanā. Ir ieviesta oficiālā elektroniskā publikācija, apstiprināta Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija, palielināts valsts kompensācijas apmērs cietušajiem un izmaksājamo uzturlīdzekļu minimālais apmērs, kā arī uzsākta ieslodzījuma vietu infrastruktūras reforma. Lai atslogotu tiesu darbu, uzsākām darbu pie mediācijas ieviešanas procesa un šķīrējtiesu regulējuma pilnveidošanas. Savukārt šī gada prioritātes ir turpināt uzlabot sabiedrības drošību, sakārtot uzņēmējdarbības vidi un paplašināt elektroniskās iespējas tieslietu jomā.”
  Savukārt reliģisko organizāciju darbības pārskatā ir aplūkojama informācija par draudžu, garīdznieku, draudžu locekļu, ārvalstu garīdznieku, kapelānu, dievnamu un kulta celtņu, noslēgto laulību un publisko pasākumu skaitu.  Ar 2012. gada publiskajiem pārskatiem var iepazīties šeit.                Sigita Vasiļjeva  Sabiedrisko attiecību speciāliste  Tālrunis: 67036739, 28611915  E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv