Informācija presei
Tieslietu ministrijas mājas lapā ir iespēja iepazīties ar Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī reliģisko organizāciju 2011. gada publiskajiem pārskatiem. Tieslietu ministrijas un  padotības iestāžu 2011.gada publiskajā pārskatā ir sniegta informācija par iestādi, tās finanšu resursiem un darbības rezultātiem, personālu, sabiedrības informēšanas veidiem un izvirzītajām šī gada prioritātēm.
„2011. gads ministrijai ir bijis intensīvs un ražens darba gads, attiecīgi, informāciju par tā rezultātiem esam apkopojuši ministrijas publiskajā pārskatā. Savukārt attiecībā uz šī gada prioritātēm jāteic, ka tiek plānotas vairākas izmaiņas Civilprocesa likumā, kā arī ir izstrādāti apjomīgi grozījumi Kriminālprocesa likumā un Administratīvā procesa likumā. Minēto grozījumu mērķis ir efektivizēt tiesas procesu un uzlabot situāciju lietu izskatīšanas termiņu samazināšanā,” Tieslietu ministrijas 2012.gada prioritātes uzsver valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis.
Savukārt reliģisko organizāciju darbības pārskatā ir aplūkojama informācija par draudžu, garīdznieku, draudžu locekļu, ārvalstu garīdznieku, kapelānu, dievnamu un kulta celtņu, noslēgto laulību un publisko pasākumu skaitu. Ar 2011. gada publiskajiem pārskatiem varat iepazīties šeit.         Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste