Informācija presei Jaunumi
vjea

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisija ir publiskojusi 2022. gada ziemas sesijas valsts vienotā jurista eksāmena teorētiskās daļas tēmas jeb ietvaru.

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele norāda: “Eksāmena komisija jau sākotnēji norādīja, ka eksāmena saturs tiks pilnveidots katru gadu, balstoties gan komisijas pieredzē, gan turpinot tajā arvien precīzāk ietvert to saturu, kuru pieprasa jurista profesijas standarts.”

2022. gada ziemas jurista eksāmena teorētiskās daļas anotācijas ietvars ir pieejamas Tieslietu ministrijas mājaslapā sadaļā "Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens".

Vienlaikus komisija norāda, ka 2022. gada 4. janvārī tiks izlozēti eksāmena kāzusi un tiks publicēta informācija par eksāmena kāzusu risināšanā izmantojamiem avotiem. Tie būs pieejami arī eksāmena elektroniskajā vidē estudijas.tm.gov.lv.

Jau ziņots, ka 2022. gada sākumā valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens noritēs šādos datumos:

  • Tiesību teorijā, tiesību filozofijā un Latvijas tiesību vēsturē 25. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).
  • Starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās 28. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).
  • Konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās un administratīvā procesa tiesībās 31. janvārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).
  • Civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās 3. februārī (no plkst. 10.00 līdz 11.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).
  • Krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās 7. februārī (no plkst. 10.00 līdz 10.00 teorētiskā daļa, no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 praktiskā daļa).

Papildu informācija:

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķis ir ilgtermiņā paaugstināt juridiskās izglītības kvalitāti Latvijā. Juridiskā izglītība sniedz plašas zināšanas, kuras var izmantot dažādās profesijās. Juridiskā izglītība ir viens no kritērijiem reglamentēto juridisko profesiju pārstāvjiem – tiesnešiem, prokuroriem (tiesu varas amatpersonām), arī ar tiesu varu saistītām personām – advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem.