Informācija presei
Rasnačs: Valstīs, kur veiksmīgi cīnās ar korupciju, straujāk aug sabiedrības labklājības līmenis
Pirmdien, 15.oktobrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs piedalījās augsta līmeņa pretkorupcijas konferencē Horvātijā. Pirmajā konferences dienā notikušajā ministru līmeņa sanāksmē apsprieda attīstību pretkorupcijas jomā un noteica galvenās politiskās vadlīnijas cīņā pret korupciju. Savā runā Dz.Rasnačs uzsvēra, ka pirms divdesmit viena gada – 1997.gadā Prāgā – viņam kā toreizējam tieslietu ministram bija liels gods piedalīties pirmajā augsta līmeņa starptautiskajā pretkorupcijas konferencē. Toreiz konferenci atklāja Čehijas Republikas prezidents Vaclavs Havels. Šī konference bija pamats turpmākajam politiskajam lēmumam par Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) izveidošanu. “Šodien, 21 gadu pēc šī notikuma, esam pulcējušies atkal Viduseiropā, augsta līmeņa pretkorupcijas konferencē. Un varu salīdzināt, kā tas bija tajā laikā un kā tas ir tagad. Sabiedrības labklājība ir augusi straujāk tieši tajās valstīs, kurās notiek aktīva un veiksmīga cīņa pret korupciju,” īpaši uzsvēra ministrs. Dz.Rasnačs norādīja, ka efektīva pretkorupcijas politika ir viena no Latvijas ilgtermiņa politikas prioritātēm. Specializētas pretkorupcijas institūcijas – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – izveide 2002.gadā ļāva Latvijai kā prioritāti noteikt cīņu pret korupciju. Pateicoties mērķtiecīgai pretkorupcijas politikai, Latvija ir samazinājusi pirms desmit gadiem izplatīto administratīvo korupciju un šobrīd ir spējusi koncentrēties uz augsta līmeņa korupcijas noziegumu atklāšanu un izmeklēšanu. Ministrs norādīja, ka Latvijas centienos apkarot korupciju nozīmīga loma bija GRECO – tās ieteikumi ir devuši nozīmīgu stimulu nodrošināt mūsu valsts spēju novērst un apkarot korupciju. Dz.Rasnačs apliecināja Latvijas gatavību turpināt attīstīt spēcīgus un efektīvus pretkorupcijas mehānismus, lai nodrošinātu Latvijas starptautisko saistību izpildi pretkorupcijas jomā. Runājot par Latvijas pieredzi, tieslietu ministrs akcentēja, ka efektīvai starptautiskai sadarbībai ir izšķiroša nozīme cīņā pret korupciju. Latvija ir visu galveno starptautisko un attiecīgu reģionālo pretkorupcijas instrumentu dalībniece. Pēc pievienošanās GRECO 2000.gadā Latvija aktīvi un regulāri piedalās arī citu dalībvalstu novērtēšanā. 2005.gadā Latvija pievienojās ANO Pretkorupcijas konvencijai un 2016.gadā – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD). Latvija ir gatava dalīties pieredzē ar citām valstīm par korupcijas novēršanu un apkarošanu, uzsvēra Dz.Rasnačs. Attiecībā uz pretkorupcijas politiku Dz.Rasnačs norādīja, ka Tieslietu ministrija ir nodrošinājusi efektīvu tiesisko regulējumu korupcijas apkarošanai. Kriminālprocesa likums dod efektīvu pamatu starptautiskai sadarbībai krimināllietās, tostarp sniedzot savstarpējo juridisko palīdzību. Latvijas tiesībaizsardzības iestādes par sniegto atbalstu ir uzslavētas vairākos starptautisko starptautiskos forumos, atzina tieslietu ministrs. Divu dienu starptautisko konferenci rīko Horvātijas Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupu (GRECO). Konferencē piedalās vairāk nekā 250 augstākā līmeņa eksperti un politikas veidotāji nacionālajā un starptautiskajā līmenī, tostarp 15 ministri un ģenerālprokurori.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.