Rasts risinājums cietuma personāla virsstundu darba apmaksas jautājumā
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību saistībā ar Satversmes tiesas 2019.gada 2.maija spriedumu par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 7.1 daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam. Paredzams, ka Ministru kabinets informatīvo ziņojumu izskatīs otrdien, 3.decembrī. Spriedumā Satversmes tiesa atzina, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta 7.1 daļas 1.punkts, kurš paredzēja, ka par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika – laikā, kad amatpersonai nebija iespējams piešķirt pārtraukumu, maksā atbilstoši amatpersonai noteiktajai stundas algas likmei, neatbilst Satversmes 91.panta pirmajam teikumam, kas nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver: „Satversmes tiesa konstatēja, ka konkrētajā gadījumā nav saskatāms nekāds leģitīms mērķis, kura dēļ vienai un tai pašai amatpersonu grupai par noteiktā laikā veiktu virsstundu darbu būtu nosakāma zemāka atlīdzība nekā par citā laikā veiktu virsstundu darbu. Tāpēc, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, Tieslietu ministrija ir paredzējusi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, arī bijušajām amatpersonām, kurām bija noteikts summētais darba laiks, izmaksāt piemaksu par virsstundu darbu 100 procentu apmērā no amatpersonai noteiktās stundas algas likmes par laika posmu no 2017.gada 7.maija līdz 2019.gada 6.maijam. Ieslodzījuma vietu pārvalde ir radusi līdzekļus, lai šīs izmaksas būtu iespējams veikt jau 2019. gadā. Esam šo risinājumu pārrunājuši ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības un Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības pārstāvjiem un esmu gandarīts par saņemto konceptuālo atbalstu. Tomēr risinājumam nepieciešams valdības akcepts, tāpēc virzām informatīvo ziņojumu izskatīšanai valdībā.” Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības valdes priekšsēdētājs Armands Augustāns norāda: "Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība, pārstāvot un aizstāvot savu biedru tiesības un tiesiskās intereses uzskata, ka Tieslietu ministrijas atzinums ir atbilstošs Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir gandarīta, ka vairāk kā 250 Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki un biedri turpināja cīnīties par taisnīgu attieksmi cītīgā darbā un ar godu pret visiem. Latvijas Iekšlietu darbnieku arodbiedrība aicina ikkatru darbinieku, valdības pārstāvi atbalstīt Tieslietu ministrijas un tieslietu ministra iniciatīvu nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi un izmaksāt piemaksu par virsstundu darbu 100 procentu apmērā. Latvija Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir pateicīga par sociālo dialogu un sadarbību". Ar kārtību, kādā paredzēta Kompensāciju izmaksa Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, aicinām iepazīties INFOGRAFIKĀ: