Informācija presei
2009. gada 5. janvārī Jelgavā, Liepājā, Valmierā un Rēzeknē darbu uzsāks Administratīvās rajona tiesas tiesu nami. Administratīvās rajona tiesas tiesu namu izvietošana reģionos nodrošinās vienotas tiesu prakses veidošanos, kā arī ļaus efektīvāk un vieglāk risināt administratīvās tiesas noslodzes jautājumu reģionos, veicinot lietu savlaicīgu izskatīšanu. Turklāt reģionu iedzīvotājiem vairs nebūs jādodas uz Rīgu, lai Administratīvajā rajona tiesā iesniegtu prasības par valsts un pašvaldību iestāžu lēmumiem. Administratīvās rajona tiesas tiesu nami atradīsies Valmierā – Voldemāra Baloža ielā 13a, Liepājā – Lielajā ielā 4, Rēzeknē –Atbrīvošanas alejā 88, Jelgavā –Atmodas ielā 19 (Zemgales darījumu centrā). Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš par tiesu namu izveidi reģionos saka: „Viens no tiesiskas valsts pamatnosacījumiem ir tiesu pieejamība, taču, ja ir tikai viens Administratīvās rajona tiesas nams Rīgā, tad grūti runāt par tās pieejamību cilvēkiem, kas dzīvo lielā attālumā no galvaspilsētas. Turklāt šobrīd tiesa ir ļoti noslogota,  un uz lietas izskatīšanu ir jāgaida gads vai pat ilgāk. Administratīvo rajona tiesu izveide reģionos, kā arī lietu izskatīšanas termiņu paātrināšana ir bijusi viena no manām galvenajām prioritātēm, strādājot tieslietu ministra amatā.  Esmu gandarīts, ka nākamā gada janvārī reģionālie tiesu nami varēs uzsākt darbu. Protams, rezultāts nebūs jūtams uzreiz, jo sākumā būs jāizskata jau uzkrātās lietas, kā arī problēmas sagādā tas, ka nepietiekamu zināšanu dēļ gada sākumā nebūs nokomplektēs viss tiesu namu personālsastāvs, taču ceru, ka ilgtermiņā rezultāts būs ievērojams.” Vienā tiesu namā strādās četri tiesneši un 12 darbinieki – tiesnešu palīgi, tiesas sēžu sekretāri, kancelejas vadītājs, arhivārs, tulks un tiesas sekretārs. Administratīvās rajona tiesas tiesu  namu telpas ir iekārtotas pēc mūsdienīgām prasībām un sadalītas publiskajā un slēgtajā zonā. Publiskajā jeb tiesas apmeklētājiem pieejamajā zonā atradīsies uzgaidāmā telpa, tiesas sēžu zāles, kā arī kabineti tiem tiesu darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst apmeklētāju pieņemšana. Savukārt slēgtā zona tiek veidota tā, lai nepiederošas personas nedotos vizītē pie tiesneša vai citiem tiesu darbiniekiem. Kustību šajās telpās regulēs kontroles sistēma, tas nozīmē, ka iekļūt tajās var tikai ar īpašām identifikācijas kartēm. Administratīvās rajona tiesas tiesu namā būs divas tiesas sēžu zāles ar divām atsevišķām ieejām. Vienu ieeju izmantos tiesas sēdes dalībnieki, otra ieeja ir savienota ar slēgto zonu un pa to tiesas sēžu zālē ienāks tiesnesis. Informācijai! Administratīvās tiesas savu darbību uzsāka 2004. gada 2. februārī, un administratīvo procesu tiesā patlaban nodrošina Administratīvā rajona tiesa, Administratīvā apgabaltiesa un Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments. Administratīvā rajona tiesa izskata personu sūdzības par valsts un pašvaldību iestāžu lēmumiem un rīcību. Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu var vērsties ikviena fiziska vai juridiska persona, ja tā nav apmierināta ar iestādes izdotā administratīvā akta vai faktiskās rīcības tiesiskumu un pamatotību. Persona Administratīvajā rajona tiesā var vērsties tikai pēc tam, kad ir apstrīdējusi iestādes lēmumu vai rīcību augstākā iestādē. No nākamā gada pieteikumu Administratīvās rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā – Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Valmierā vai Rēzeknē fiziskas personas varēs iesniegt pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskas personas – pēc juridiskās adreses. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv