Šodien, 12.jūlijā, Ministru kabinets izskatīja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšanu tikai pēc tā rakstveida pieprasījuma. Ziņojums paredz turpmāko rīcību Uzņēmumu reģistra (UR) subjektu reģistrācijas apliecībām, no kurām plānots atteikties un izsniegt tikai pēc pieprasījuma. TM speciālisti norāda, ka obligāts pienākums saņemt UR reģistrācijas apliecību, noteiktos gadījumos to uzrādīt vai izgatavot un iesniegt tās kopiju valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī izmantot to civiltiesiskajā apritē, komersantiem un citiem reģistrētajiem subjektiem ir papildu administratīvais slogs. Tiesību subjekts iegūst noteiktu statusu tikai ar brīdi, kad tas ierakstīts konkrētajā reģistrā, nevis, saņemot reģistrācijas apliecību. Līdz ar to reģistrācijas apliecības izsniegšanai nav juridiskas nozīmes un no tās nav iespējams gūt aktuālo informāciju par attiecīgo subjektu. Turklāt obligāta reģistrācijas apliecību izsniegšana papīra formā liedz ieviest vienotu elektronisku reģistrāciju UR. Atteikšanās no reģistrācijas apliecību izsniegšanas varētu notikt, kad būs veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz to uzrādīt vai iesniegt. Grozījumi varētu stāties spēkā ne ātrāk kā 2012. gada 1. jūlijā. Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas