Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus noteikumos par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu. Grozījumus  izstrādājusi Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti Ģenerālprokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Iekšlietu ministrijas, Nodrošinājuma valsts aģentūras, Valsts policijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji. Kā teikts projekta anotācijā, grozījumu mērķis ir noteikt tās iestādes, kurās glabāsies manta, kurai uzlikts arests, un kuru nav kam atstāt glabāšanā. Tāpat ar grozījumiem plāno noteikt kārtību, kādā tiek realizēta vai iznīcināta šī manta, ja tās ilgstoša uzglabāšana nav iespējama vai rada zaudējumus valstij. Tādējādi tiks aizpildīts tiesiskā regulējuma trūkums šajā jautājumā. Ar grozījumiem plāno noteikt, ka mantu, kurai uzlikts arests, glabās telpās, kas īpaši paredzētas lietisko pierādījumu glabāšanai vai Nodrošinājuma valsts aģentūrā. Gadījumā, ja mantu, kurai uzlikts arests, pārvietot nav iespējams, to glabās tās atrašanās vietā, un mantas glabāšanu nodrošinās attiecīgā pašvaldība. Ja arests uzlikts nekustamajam īpašumam, to nodos glabāšanā attiecīgajai pašvaldībai, kuras teritorijā tas atrodas. Izdevumus, kas saistīti ar mantas, kurai uzlikts arests un kura nodota glabāšanā pašvaldībai, glabāšanu segs no pašvaldības budžeta, un, izbeidzoties īpašuma glabāšanai, izdevumus, kas tika izlietoti īpašuma glabāšanai, pašvaldībai atmaksās no valsts budžetā speciāli šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. Grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Iekšlietu, Labklājības, Satiksmes un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides un Zemkopības ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienībai, Ģenerālprokuratūrai un Valsts kancelejai. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv